Dega Ali smiles while holding her nephew, circa 2003

Primary tabs